Start Oferta Inwentaryzacja ornitologiczna

 

Oferta na przeprowadzenie Inwentaryzacji ornitologicznych i hiropterologicznych (nietoperze)

w związku z pracami dociepleniowymi budynków oraz nadzór ornitologiczny.

 

Obecne przepisy prawa dość restrykcyjnie podchodzą do kwestii ochrony miejsc gniazdowania ptaków i przebywania nietoperzy. Sprawna, fachowa i w odpowiednim czasie przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli na uniknięcie kłopotów związanych z wstrzymaniem wszelkich prac remontowych i wysokimi karami, nie wykluczając również postępowań karnych. Jako ornitolog z 40-letnim doświadczeniem, a także były podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, oferuję przeprowadzenie takich ekspertyz oraz nadzór ornitologiczny nad prowadzonymi inwestycjami.  Przygotowuję , także wnioski do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujące gatunków zwierząt objętych ochroną. Poniżej kilka instytucji z którymi współpracowałem w tym zakresie:

Urząd Miasta Płocka

Związek Gmin Regionu Płockiego

- Gmian Pacyna

- Gmina Bielsk

- Gmina Wyszogród

- Gmina Bielsk

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik

Płocka spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa Polam w Gostyninie

 

Najważniejsze akty prawne związane z inwentaryzacjami

  • Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony  gatunkowej zwierząt z dnia 6 października 2014 r.
  • Konwencja Berneńska, Konwencja Bońska, Porozumienia o Ochronie Nietoperzy w Europie, Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej.

 

Fot. 1. Niewłaściwe zaplanowanie prac termomodernizacyjnych spowodowało dodatkowe zniszczenia w wykonaniu kawek

 

Fot. 2 . Według zapewnień firmy prowadzącej prace termomodernizacyjne nie ma tu ani jednej pary jerzyków. Tylko jedna kontrola ornitologia pokazała co innego.

 

Fot. 3. Budki dla jerzyków na szczytach bloków całkowicie zdały egzamin. Zasiedlenie w pierwszym roku nie mniejsze niż 50% .

 

Fot.4. Prawidłowo zawieszona budka dla wróbla na jednym z osiedli.

 

Dodatkowo firma ZOOKEEPER zajmuje się przeprowadzaniem nadzorów ornitologicznych m. in. przy zleceniach na usługi sokolnicze, likwidacji kolonii  gawronów i innych podobnych przedsięwzięciach.

Koszt ekspertyzy to 2000 zł

Koszt nadzoru to 1500 zł

Uwaga: ww. koszty są kosztami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie  w zależności od zakresu i odległości do miejsca zleconych prac.

 
 

Piotr Adamiak

Licznik odwiedzin

Dziś4
Tydzień4
Miesiąc156
Od początku24265

www.puhua.net www.darongshu.cn www.fullwa.com www.poptunnel.com