Start Artykuły Stopień naukowy – doktora

 

Szanowni Państwo, bardzo miło mi zakomunikować, że po szesnastu latach jako eksternista uzyskałem stopień naukowy – doktora, na Wydziale Nauk o Zwierzętach, na warszawskiej SGGW. Praca nad doktoratem nie była łatwa, aby go zrealizować wyhodowałem ponad pięćdziesiąt sokołów - rarogów górskich i musiałem przeprowadzić kilka dość trudnych doświadczeń. Temat pracy doktorskiej brzmi - ,,Hodowla raroga górskiego oraz jego wykorzystanie do odstraszania ptaków”. Tak długi okres realizacji doktoratu spowodowany był m.in. zmianą uczelni (rozpoczynałem badana na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie) oraz trudnym tematem. ,,Każdy chce poznać magiczną receptę na sukces - jak uzyskać wszystkie jaja zapłodnione, wszystkie wyinkubowane oraz wychować wszystkie pisklęta! Nie ma magicznej recepty, ale sukces jest proporcjonalny do zainteresowania, zaangażowania i wkładu ciężkiej pracy w projekt rozmnażania. Po wielu latach pracy nad rozmnażaniem ptaków drapieżnych w niewoli i identyfikacją najskuteczniej działających procedur stwierdzamy, że rozmnażanie sokołów nigdy nie będzie łatwe i nie stanie się rutyną” (Weaver i Cade 1991). To stwierdzenie najznakomitszych hodowców ptaków drapieżnych na świecie, najlepiej oddaje złożoność zagadnienia. Zapewne w niedługim okresie czasu ukażą się publikacje mojej pracy, dlatego nie będę się rozpisywał, nadmienię tylko że część doktoratu dotycząca wykorzystania raroga górskiego do odstraszania ptaków polegała na porównaniu kilku metod odstraszania ptaków takich jak głosy alarmowe, czy makiety ptaków z metodą sokolniczą, przy wykorzystaniu właśnie ww. gatunku sokoła. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć, bezpośrednio po obronie oraz z uroczystości wręczenia dyplomów.

 

Fot.1. Z moim promotorem dr. hab. prof. SGGW Tadeuszem Kaletą

 

Fot. 2. Prof. dr hab. Jan Niemiec Prorektor do spraw nauki i recenzent mojej pracy z SGGW

 

Fot.3. Prof. dr hab. Wiesław Szczepański recenzent mojej pracy doktorskiej z Uniwersytetu Olsztyńskiego i promotor mojej pracy magisterskiej.

 
 

Piotr Adamiak

Licznik odwiedzin

Dziś4
Tydzień4
Miesiąc156
Od początku24265

www.puhua.net www.darongshu.cn www.fullwa.com www.poptunnel.com